Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.
Sanering - Sanera Mögel Med Ozongenerator
Directory Regional Europe Sweden

Sanering - Sanera mögel med ozongenerator

http://www.airozon.se

En ozongenerator kan användas för att sanera alla typer av dålig lukt och mögel. Den enda restprodukten från saneringen är vatten och koldioxid.

  • Listing ID#186579
  • Listing TypeExpress-5
  • AddedJan 18, 2013