Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.
Tandläkare Malmö
Directory Health & Beauty Dentistry

Tandläkare Malmö

https://whitetandvard.se/tandlakare-malmo/

White tandvård bedriver modern tandvård i Skåne vid fyra kliniker i Malmö, Lund och Helsingborg. Tidigare hette vi Tand- och munhälsan, Bruniustandläkarna, Tandläkarna på Kraftstorg respektive Citytandläkarna, men nu har vi samlat oss under ett nytt gemensamt namn. Vi är vad vi heter. White tandvård erbjuder rena, hela och vita tänder – livet ut. På våra kliniker möter du tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister med ett stort engagemang och lång erfarenhet. En av våra kliniker i Lund startade 1927.

  • Listing ID#199753
  • Listing TypeExpress-5
  • AddedSep 11, 2019
  • Gustav Adolfs Torg 8B
  • Malmö
  • skåne
  • 211 39
  • Sweden