Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.
Fizyka Pasj
Directory Regional Europe Poland Education

Fizyka z pasją - wzory i teoria fizyki

https://leszekbober.pl

Fizyka z pasją to internetowy podręcznik fizyki. Zawiera najważniejsze wzory z fizyki, informacje teoretyczne, przykłady, zadania z rozwiązaniami oraz ilustracje. Materiały zostały pogrupowane w 10 działów fizyki: Właściwości materii, Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Termodynamika, Elektrostatyka, Prąd elektryczny, Magnetyzm, Ruch drgający i falowy, Optyka. Autorem materiałów jest profesor oświaty Leszek Bober, autor ponad 30 podręczników oraz publikacji z fizyki. Fizyka z pasją to materiały napisane prostym językiem z dużą ilością przykładów z życia codziennego, tak aby każdy mógł łatwo je przyswoić.

  • Listing ID#202695
  • Listing TypeExpress-5
  • AddedJan 18, 2021